UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/61/11 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „NIEBIESKI PARASOL”"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty18
3 Marzec28
4 Kwiecień32
5 Maj20
6 Czerwiec28
7 Lipiec5
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0