UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2011"
Rok:
1 Styczeń3708
2 Luty2065
3 Marzec6313
4 Kwiecień5543
5 Maj4382
6 Czerwiec6000
7 Lipiec4560
8 Sierpień2445
9 Wrzesień30636
10 Październik4607
11 Listopad11112
12 Grudzień0