UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Marek Sławomir Żejmo"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty29
3 Marzec41
4 Kwiecień24
5 Maj41
6 Czerwiec49
7 Lipiec53
8 Sierpień16
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0