UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewa Renata Zakrzewska"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty33
3 Marzec50
4 Kwiecień49
5 Maj25
6 Czerwiec33
7 Lipiec44
8 Sierpień18
9 Wrzesień55
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0