UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Jarosław Czesław Szunejko"
Rok:
1 Styczeń64
2 Luty62
3 Marzec72
4 Kwiecień52
5 Maj36
6 Czerwiec38
7 Lipiec47
8 Sierpień24
9 Wrzesień65
10 Październik82
11 Listopad59
12 Grudzień10