UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Dariusz Stanisław Rudnik"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty33
3 Marzec45
4 Kwiecień27
5 Maj28
6 Czerwiec31
7 Lipiec40
8 Sierpień34
9 Wrzesień53
10 Październik60
11 Listopad46
12 Grudzień2