UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz"
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty31
3 Marzec77
4 Kwiecień51
5 Maj24
6 Czerwiec34
7 Lipiec56
8 Sierpień23
9 Wrzesień57
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0