UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Joanna Dorota Misiewicz"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty33
3 Marzec76
4 Kwiecień43
5 Maj28
6 Czerwiec34
7 Lipiec45
8 Sierpień20
9 Wrzesień52
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0