UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Mirosław Antoni Gornowicz"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty36
3 Marzec57
4 Kwiecień34
5 Maj33
6 Czerwiec37
7 Lipiec47
8 Sierpień23
9 Wrzesień53
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0