UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Bogdan Dżus"
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty43
3 Marzec54
4 Kwiecień29
5 Maj38
6 Czerwiec37
7 Lipiec45
8 Sierpień18
9 Wrzesień57
10 Październik59
11 Listopad43
12 Grudzień0