UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zbigniew Dąbkowski"
Rok:
1 Styczeń36
2 Luty39
3 Marzec87
4 Kwiecień37
5 Maj26
6 Czerwiec37
7 Lipiec50
8 Sierpień28
9 Wrzesień80
10 Październik69
11 Listopad68
12 Grudzień14