UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Halina Teresa Ciunel"
Rok:
1 Styczeń38
2 Luty37
3 Marzec82
4 Kwiecień61
5 Maj32
6 Czerwiec47
7 Lipiec57
8 Sierpień32
9 Wrzesień110
10 Październik95
11 Listopad76
12 Grudzień0