UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komenda Miejska Policji w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń122
2 Luty145
3 Marzec123
4 Kwiecień157
5 Maj131
6 Czerwiec146
7 Lipiec109
8 Sierpień37
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0