UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń88
2 Luty81
3 Marzec72
4 Kwiecień55
5 Maj74
6 Czerwiec88
7 Lipiec58
8 Sierpień52
9 Wrzesień86
10 Październik66
11 Listopad67
12 Grudzień20