UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń63
2 Luty91
3 Marzec100
4 Kwiecień91
5 Maj94
6 Czerwiec78
7 Lipiec75
8 Sierpień76
9 Wrzesień97
10 Październik12
11 Listopad0
12 Grudzień0