UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXII/713/10 zmieniającej uchwałę nr LVIII/661/2010 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec13
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec13
7 Lipiec9
8 Sierpień4
9 Wrzesień14
10 Październik10
11 Listopad11
12 Grudzień0