UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Komunikacji - Prawo Jazdy"
Rok:
1 Styczeń276
2 Luty209
3 Marzec202
4 Kwiecień182
5 Maj224
6 Czerwiec188
7 Lipiec275
8 Sierpień236
9 Wrzesień187
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0