UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów"
Rok:
1 Styczeń58
2 Luty63
3 Marzec43
4 Kwiecień48
5 Maj51
6 Czerwiec65
7 Lipiec42
8 Sierpień19
9 Wrzesień56
10 Październik44
11 Listopad39
12 Grudzień2