UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Księga małżeństw"
Rok:
1 Styczeń46
2 Luty35
3 Marzec29
4 Kwiecień29
5 Maj39
6 Czerwiec40
7 Lipiec32
8 Sierpień11
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0