UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr cen i wartości nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń123
2 Luty91
3 Marzec80
4 Kwiecień60
5 Maj91
6 Czerwiec105
7 Lipiec81
8 Sierpień48
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0