UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Osiedla, ulice i place w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń647
2 Luty737
3 Marzec1680
4 Kwiecień2657
5 Maj1697
6 Czerwiec2243
7 Lipiec1631
8 Sierpień1186
9 Wrzesień7202
10 Październik1971
11 Listopad2322
12 Grudzień31