UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)"
Rok:
1 Styczeń46
2 Luty49
3 Marzec32
4 Kwiecień36
5 Maj39
6 Czerwiec61
7 Lipiec44
8 Sierpień20
9 Wrzesień71
10 Październik58
11 Listopad38
12 Grudzień12