UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa"
Rok:
1 Styczeń16048
2 Luty12317
3 Marzec20802
4 Kwiecień15424
5 Maj20008
6 Czerwiec20132
7 Lipiec20201
8 Sierpień18315
9 Wrzesień46326
10 Październik2177
11 Listopad0
12 Grudzień0