UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja zatrzymanych dowodów rejestracyjnych"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty40
3 Marzec23
4 Kwiecień20
5 Maj30
6 Czerwiec29
7 Lipiec19
8 Sierpień20
9 Wrzesień41
10 Październik39
11 Listopad26
12 Grudzień3