UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja pojazdów samochodowych"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty34
3 Marzec36
4 Kwiecień22
5 Maj33
6 Czerwiec30
7 Lipiec26
8 Sierpień22
9 Wrzesień36
10 Październik44
11 Listopad31
12 Grudzień12