UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców"
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty54
3 Marzec42
4 Kwiecień45
5 Maj44
6 Czerwiec60
7 Lipiec28
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0