UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr akt kierowców, podań o wydanie, przywrócenie i zwrot uprawnień"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty36
3 Marzec21
4 Kwiecień23
5 Maj25
6 Czerwiec25
7 Lipiec25
8 Sierpień16
9 Wrzesień34
10 Październik34
11 Listopad26
12 Grudzień3