UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja kierowców"
Rok:
1 Styczeń38
2 Luty37
3 Marzec32
4 Kwiecień31
5 Maj33
6 Czerwiec36
7 Lipiec36
8 Sierpień25
9 Wrzesień51
10 Październik47
11 Listopad26
12 Grudzień0