UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty39
3 Marzec24
4 Kwiecień26
5 Maj33
6 Czerwiec31
7 Lipiec21
8 Sierpień8
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0