UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja tytułów wykonawczych"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty36
3 Marzec28
4 Kwiecień33
5 Maj33
6 Czerwiec42
7 Lipiec22
8 Sierpień16
9 Wrzesień47
10 Październik33
11 Listopad32
12 Grudzień11