UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr zaświadczeń"
Rok:
1 Styczeń40
2 Luty31
3 Marzec27
4 Kwiecień32
5 Maj30
6 Czerwiec42
7 Lipiec26
8 Sierpień33
9 Wrzesień54
10 Październik41
11 Listopad29
12 Grudzień18