UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Centralny rejestr skarg i wniosków"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty32
3 Marzec26
4 Kwiecień25
5 Maj25
6 Czerwiec31
7 Lipiec25
8 Sierpień15
9 Wrzesień54
10 Październik33
11 Listopad27
12 Grudzień2