UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw"
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty35
3 Marzec26
4 Kwiecień29
5 Maj34
6 Czerwiec35
7 Lipiec23
8 Sierpień20
9 Wrzesień42
10 Październik38
11 Listopad26
12 Grudzień0