UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty36
3 Marzec25
4 Kwiecień15
5 Maj23
6 Czerwiec24
7 Lipiec24
8 Sierpień14
9 Wrzesień37
10 Październik37
11 Listopad21
12 Grudzień0