UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja szkół i placówek niepublicznych"
Rok:
1 Styczeń60
2 Luty50
3 Marzec46
4 Kwiecień68
5 Maj55
6 Czerwiec58
7 Lipiec34
8 Sierpień50
9 Wrzesień93
10 Październik62
11 Listopad51
12 Grudzień12