UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr projektów uchwał Rady Miasta"
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty41
3 Marzec29
4 Kwiecień34
5 Maj36
6 Czerwiec42
7 Lipiec28
8 Sierpień26
9 Wrzesień50
10 Październik31
11 Listopad44
12 Grudzień10