UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej"
Rok:
1 Styczeń67
2 Luty61
3 Marzec30
4 Kwiecień51
5 Maj42
6 Czerwiec67
7 Lipiec30
8 Sierpień12
9 Wrzesień62
10 Październik51
11 Listopad47
12 Grudzień12