UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Dowody Osobiste - Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych"
Rok:
1 Styczeń45
2 Luty36
3 Marzec31
4 Kwiecień38
5 Maj37
6 Czerwiec36
7 Lipiec33
8 Sierpień22
9 Wrzesień44
10 Październik42
11 Listopad29
12 Grudzień7