UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja Ludności"
Rok:
1 Styczeń74
2 Luty51
3 Marzec57
4 Kwiecień80
5 Maj59
6 Czerwiec72
7 Lipiec75
8 Sierpień59
9 Wrzesień95
10 Październik103
11 Listopad39
12 Grudzień0