UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Sławomir Matczak"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty35
3 Marzec28
4 Kwiecień36
5 Maj29
6 Czerwiec58
7 Lipiec37
8 Sierpień26
9 Wrzesień46
10 Październik54
11 Listopad47
12 Grudzień2