UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLVIII sesja 29 lipca 2009 r."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty19
3 Marzec21
4 Kwiecień24
5 Maj19
6 Czerwiec24
7 Lipiec23
8 Sierpień10
9 Wrzesień38
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0