UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UMO"
Rok:
1 Styczeń60387
2 Luty52431
3 Marzec72213
4 Kwiecień68680
5 Maj44444
6 Czerwiec44291
7 Lipiec33108
8 Sierpień27387
9 Wrzesień77101
10 Październik44484
11 Listopad45958
12 Grudzień0