UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Kontroli (KR)"
Rok:
1 Styczeń132
2 Luty148
3 Marzec127
4 Kwiecień119
5 Maj99
6 Czerwiec171
7 Lipiec81
8 Sierpień101
9 Wrzesień223
10 Październik127
11 Listopad149
12 Grudzień0