UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Jarosław Szostek"
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty34
3 Marzec39
4 Kwiecień17
5 Maj35
6 Czerwiec56
7 Lipiec44
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0