UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Joanna Sosnowska"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty24
3 Marzec39
4 Kwiecień26
5 Maj28
6 Czerwiec35
7 Lipiec37
8 Sierpień25
9 Wrzesień33
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0