UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewa Piotrkowska"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty28
3 Marzec42
4 Kwiecień28
5 Maj29
6 Czerwiec42
7 Lipiec36
8 Sierpień26
9 Wrzesień43
10 Październik40
11 Listopad49
12 Grudzień10