UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Mirosław Gornowicz"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty28
3 Marzec31
4 Kwiecień23
5 Maj21
6 Czerwiec32
7 Lipiec36
8 Sierpień15
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0