UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewa Zakrzewska"
Rok:
1 Styczeń31
2 Luty27
3 Marzec44
4 Kwiecień25
5 Maj22
6 Czerwiec35
7 Lipiec37
8 Sierpień10
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0