UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Henryk Baczewski"
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty26
3 Marzec61
4 Kwiecień22
5 Maj26
6 Czerwiec37
7 Lipiec39
8 Sierpień21
9 Wrzesień45
10 Październik65
11 Listopad33
12 Grudzień0