UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Leszek Araszkiewicz"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty25
3 Marzec75
4 Kwiecień58
5 Maj31
6 Czerwiec46
7 Lipiec73
8 Sierpień41
9 Wrzesień90
10 Październik68
11 Listopad73
12 Grudzień0